I Visby är vi få men har redan kunnat organisera tillbedjan eller adorationen varje dag.

Måndag till fredag kl 08:00–09:00, tisdag och torsdag även kl 17:00–18:00.
lördagar kl 12:00–13:00. Vårt mål är att utöka antalet timmar och kunna organiserar Quarantore eller heliga timmar (Holy Hours) där man ber tillsammans. Att knäböja, eller vara stående eller sittande inför Sakramentet är alla lämpliga former av bön. Din hållning bör återspegla din vördnad för Jesus. Gör vad som är bekvämt för dig. Du behöver verkligen inte göra någonting under tillbedjan. Du kan bara sitta där och titta på Jesus


Allt sedan mellantiden har tillbedjan av det heliga sakrament utgjort en väsentlig del av Kyrkans gudstjänstliv. Det exakta ursprunget av de fyrtio timmarna är oklart, men 1592 utfärdade påven Clemens VIII ett dokument om en fyrtiotimmars tillbedjan. I Italien blev den känd som quarant’ore. Han initierade denna tillbedjan för Rom och förklarade hur den skulle utövas. Fyrtio timmar ansågs vara den tid som Kristus döda kropp låg i sin grav. Jesus fastade och bad under fyrtio dagar innan han började sin offentliga verksamhet. Israeliterna vandrade genom öknen under fyrtio år. Regnperioden under Noas tid varade i fyrtio dagar och nätter.

Det handlar om prioriteringar och övertygelsen om  att genomföra det goda. Det som är rätt och riktigt. Det kan kräva uppoffringar i de dagliga rutiner men att vistas inför Honom kan aldrig vara  en börda. Det blir allt eftersom en nödvändighet . Barn och ungdomar i dag håller på att upptäcka vad som sker i tystnaden i närvaro av Vår Herre.

Kom med och hör av Er till oss info@agnusdei.se så att vi kan stödja varandra i bön och med enkla praktiska råd och information.
Eldkasar tänds åter över hela världen.

Kristus vincit. Kristus regnat. Kristus imperat.