PRAISE TO THE HOLIEST IN THE HEIGTH
Du ensam är den Helige

Du ensam är den Helige
i himmel och på jord,
den trofaste i allt du gör
och trogen dina ord.

O vilken visdom finns hos Gud,
o vilken rikedom!
När Adam brutit dina bud
du själv med räddning kom.

O vilken vänskap! En som vi,
av kött och blod som vi,
besegrade vår fiende
och gjorde Adam fri.

Ja, nåden blev vår högsta skatt,
men ännu högre var
att Gud själv blivit en av oss
med allt han är och har.

Vad överdådig salighet:
du dör vår egen död!
I rädslan går du framför oss
och bär vår dubbla nöd.

I örtagårdens svarta natt,
i korsets ensamhet,
din överlåtelse oss lär
att du vår fråga vet.

Du ensam är den Helige
i himmel och på jord,
den trofaste i allt du gör
och trogen dina ord.


John Henry Newman, Praise to the Holiest in the Height
ur The Dream of Gerontius, Edward Elgar 1865.
 
Översättning Anders Piltz 2019
Musikarrangemang Anders Ekenberg, Du ensam är den Helige.