Predikan om Kristi förklaring, 15

Översättning från franska och engelska  av Anders Ekenberg

Om han inte var människa, varför behövdes då alls Maria?

Och om han inte var Gud, vem var det då som Gabriel kallade ”Herre”?

 

Om han inte blivit människa, vem var det då som låg i krubban?

Och om han inte var Gud, vem var det som änglarna kom ner och lovsjöng?

 

Om han inte var människa, vem var det då som blev lindad?

Och om han inte var Gud, vem var det då som herdarna tillbad?

 

Om han inte var människa, vem var det då som Josef omskar?

Och om han inte var Gud, till vems ära skyndade då stjärnan över himlen?

 

Om han inte var människa, vem var det då som Maria ammade?

Och om han inte var Gud, vem var det då som de vise männen frambar gåvor till?

 

Om han inte var människa, vem var det Symeon bar i sina armar?

Och om han inte var Gud, till vem var det Symeon sade: ”Nu låter du din tjänare gå hem, i frid”?

 

Om han inte var människa, vem var det då som Josef tog med sig på flykt till Egypten?

Och om han inte var Gud, i vem gick då orden i uppfyllelse: ”Ut ur Egypten har jag kallat min son”?

 

Om han inte var människa, vem var det då som Johannes döpte?

Och om han inte var Gud, om vem var det som Fadern sade från himlen: Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag?

 

Om han inte var människa, vem var det då som fastade och hungrade i öknen?

Och om han inte var Gud, vem var det som änglarna kom ner och betjänade?

 

Om han inte var människa, vem var det då som blev bjuden till bröllopet i Kana?

Och om han inte var Gud, vem förvandlade vatten till vin?

 

Om han inte var människa, i vems händer låg då bröden?

Och om han inte var Gud, vem var det då som mättade tusenden i ödemarken med fem bröd och två fiskar?

 

Om han inte var människa, vem var det då som låg och sov i båten?

Och om han inte var Gud, vem näpste vindarna och stillade vågorna?

 

Om han inte var människa, vem var det då som farisén Simon åt med?

Och om han inte var Gud, vem var det då som förlät den syndiga kvinnan vad hon gjort?

 

Om han inte var människa, vem satt då vid Sykars brunn, trött av vandringen, i middagshettan?

Och om han inte var Gud, vem gav då den samariska kvinnan livets vatten och klandrade henne för att hon haft fem män?

 

Om han inte var människa, vem var det då som bar mänskliga kläder?

Och om han inte var Gud, vem var det då som gjorde tecken och under?

 

Om han inte var människa, vem var det då som spottade på marken och gjorde en deg av spottet?

Och om han inte var Gud, vem var det då som med degen fick ögonen att se?

 

Om han inte var människa, vem var det då som grät vid Lasaros grav?

Och om han inte var Gud, vem var det då som med sin blotta befallning kallade ut den sedan fyra dagar döde?

 

Om han inte var människa, vem var det då som satt på åsnefölen?

Och om han inte var Gud, vem var det då som skarorna gick ut och hyllade?

 

Om han inte var människa, vem var det då som judarna arresterade?

Och om han inte var Gud, vem var det då som gav jorden en befallning som fick dem att falla ner på sitt ansikte?

 

Om han inte var människa, vem var det då som blev slagen?

Och om han inte var Gud, vem var det då som botade örat som Petrus huggit av och satte fast det igen?

 

Om han inte var människa, vem var det då som de spottade på?

Och om han inte var Gud, vem var det då som andades helig Ande på sina apostlars ansikten?

 

Om han inte var människa, vem var det då som stod framför Pilatus domarsäte?

Och om han inte var Gud, vem gjorde då att Pilatus hustru blev rädd i drömmen?

 

Om han inte var människa, vems kläder var det då som soldaterna slet av och delade mellan sig?

Och om han inte var Gud, hur kunde solen bli mörker när han hängde på korset?

 

Om han inte var människa, vem var det då som blev upphängd på korset?

Och om han inte var Gud, vem skakade jorden i dess grundvalar?

 

Om han inte var människa, vems händer var det då som genomborrades av spikar?

Och om han inte var Gud, hur kunde då förlåten i templet brista itu, klipporna rämna och gravarna öppnas?

 

Om han inte var människa, vem var det då som ropade: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

Och om han inte var Gud, vem var det då som sade: ”Fader, förlåt dem”?

 

Om han inte var människa, vem var det då som blev upphängd med rövare på ett kors?

Och om han inte var Gud, vem var det då som sade till rövaren: ”I dag skall du vara med mig i paradiset”?

 

Om han inte var människa, vem var det då som de räckte galla och ättika?

Och om han inte var Gud, varför bävade då Hades för hans röst?

 

Om han inte var människa, vems sida var det då som spjutet genomborrade, så att blod och vatten kom ut?

Och om han inte var Gud, vem var det då som stängde dörrarna till Hades och bröt sönder dödsrikets bojor?

 

På vems befallning kom då de fångna döda ut? Om han inte var människa, vem var det då som apostlarna såg i den övre salen?

Och om han inte var Gud, hur kunde han då komma in när dörrarna var stängda?

 

Om han inte var människa, på vems kropp kände Tomas såren efter spikarna och spjutet, och i vems sida fick han sticka sin hand?

Och om han inte var Gud, till vem var det då som Tomas ropade: ”Min Herre och min Gud”?

 

Om han inte var människa, vem var det som åt vid Tiberiassjön?

Och om han inte var Gud, på vems befallning var det då som deras nät blev fulla?

 

Om han inte var människa, vem såg apostlarna och änglarna bli upptagen till himlen?

Och om han inte var Gud, för vem öppnades himlarna, vem tillbad makterna i fruktan och bävan, och till vem sade Fadern: ”Sätt dig på min högra sida”? David sade ju: ”Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida …”

 

Om han inte var både Gud och människa, då är vår frälsning en lögn, och profeternas ord är idel lögner. Efraim Syriern, Predikan om Kristi förklaring, 15