Agnus Dei-vandring på Gotland

Utgående från Kristi Lekamens katolska kyrka i världsarvs staden Visby kommer vi att vandra i den vackra Gotländska naturen. Under skyddet av Lammet, Guds Lamm, Agnus Dei skall vi utstakar vår väg med fysisk styrka, med målmedvetenhet och uthållighet. Med kyrkans bön och sång, med tillbedjan inför det allraheligaste sakramentet ute i naturen skall vi prisa […]

Tillbedjan

I Visby är vi få men har redan kunnat organisera tillbedjan eller adorationen varje dag. Måndag till fredag kl 08:00–09:00, tisdag och torsdag även kl 17:00–18:00.På lördagar kl 12:00–13:00. Vårt mål är att utöka antalet timmar och kunna organiserar Quarantore eller heliga timmar (Holy Hours) där man ber tillsammans. Att knäböja, eller vara stående eller sittande inför […]

Visbys vårdkase

Vårdkasen spred ljus över Själsö, Gotland. Foto Wikipedia I Visby har det tänts en vårdkase. En vårdkase  är en signaleld. Den ingick förr i ett enkelt optiskt signalsystem och bestod av spiror av ved placerade på en höjd inom synhåll för nästa vårdkase, så att de brinnande kasarna bildade en kedja av signaleldar. Kasarna antändes för att varna befolkningen men […]