Reliker

Reliker Reliker är kvarlevor av helgons kroppar. Ordet kommer från det latinska ordet reliquiae. Reliker kan också vara helgonets ägodelar eller sådant som kan har varit i beröring med helgonet. Inom katolska kyrkan värderas reliker högt och man visar dem respekt. Det finns tre olika kategorier eller klasser av kristna reliker: Första klassens reliker är delar av […]

Agnus Dei. Vår strävan är att utvecklas till en plats av tillbedjan där bön för kallelser till alla uppdrag i stiftet är centrala med särskild bön för prästerliga kall. Vårt dagliga liv centreras kring den heliga Mässan och sakramentet exponerat i Kristi Lekamens kyrka i Visby.

Kardinal Arborelius utnämnd till medlem av Kleruskongregationen

Kardinal Arborelius utnämnd till medlem av Kleruskongregationen Påve Franciskus har utnämnt kardinal Anders Arborelius OCD till medlem av Kleruskongregationen i den romerska kurian. Kleruskongregationen är den myndighet i Heliga Stolen som har det övergripande ansvaret för präster och diakoner. Här finns information om kongregationens verksamhet på flera olika språk. Utnämningen gjordes den 28 maj 2019. Kardinal […]