Litania för Sverige

Litania för Sverige AV KATOLSKT MAGASIN · PUBLICERAT 2018-07-06 · UPPDATERAT 2018-06-19   +Anders Arborelius ocd   Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för vårt land, för allt som är gott, sant och vackert. Vi tackar dig för alla som verkar för enhet och försoning, för att hjälpa och stödja de behövande, för att sprida sanning och tro, barmhärtighet och […]

Reliker

Reliker Reliker är kvarlevor av helgons kroppar. Ordet kommer från det latinska ordet reliquiae. Reliker kan också vara helgonets ägodelar eller sådant som kan har varit i beröring med helgonet. Inom katolska kyrkan värderas reliker högt och man visar dem respekt. Det finns tre olika kategorier eller klasser av kristna reliker: Första klassens reliker är delar av […]

Kardinal Arborelius utnämnd till medlem av Kleruskongregationen

Kardinal Arborelius utnämnd till medlem av Kleruskongregationen Påve Franciskus har utnämnt kardinal Anders Arborelius OCD till medlem av Kleruskongregationen i den romerska kurian. Kleruskongregationen är den myndighet i Heliga Stolen som har det övergripande ansvaret för präster och diakoner. Här finns information om kongregationens verksamhet på flera olika språk. Utnämningen gjordes den 28 maj 2019. Kardinal […]

Agnus Dei-vandring på Gotland

Utgående från Kristi Lekamens katolska kyrka i världsarvs staden Visby kommer vi att vandra i den vackra Gotländska naturen. Under skyddet av Lammet, Guds Lamm, Agnus Dei skall vi utstakar vår väg med fysisk styrka, med målmedvetenhet och uthållighet. Med kyrkans bön och sång, med tillbedjan inför det allraheligaste sakramentet ute i naturen skall vi prisa […]

Tillbedjan

I Visby är vi få men har redan kunnat organisera tillbedjan eller adorationen varje dag. Måndag till fredag kl 08:00–09:00, tisdag och torsdag även kl 17:00–18:00.På lördagar kl 12:00–13:00. Vårt mål är att utöka antalet timmar och kunna organiserar Quarantore eller heliga timmar (Holy Hours) där man ber tillsammans. Att knäböja, eller vara stående eller sittande inför […]

Visbys vårdkase

Vårdkasen spred ljus över Själsö, Gotland. Foto Wikipedia I Visby har det tänts en vårdkase. En vårdkase  är en signaleld. Den ingick förr i ett enkelt optiskt signalsystem och bestod av spiror av ved placerade på en höjd inom synhåll för nästa vårdkase, så att de brinnande kasarna bildade en kedja av signaleldar. Kasarna antändes för att varna befolkningen men […]

Efraim Syriern – Predikan om Kristi förklaring, 15

Predikan om Kristi förklaring, 15 Översättning från franska och engelska  av Anders Ekenberg Om han inte var människa, varför behövdes då alls Maria? Och om han inte var Gud, vem var det då som Gabriel kallade ”Herre”?   Om han inte blivit människa, vem var det då som låg i krubban? Och om han inte […]