Utgående från Kristi Lekamens katolska kyrka i världsarvs  staden Visby kommer vi att vandra i den vackra Gotländska naturen. Under skyddet av Lammet, Guds Lamm, Agnus Dei skall vi utstakar vår väg med fysisk styrka, med målmedvetenhet och uthållighet. Med kyrkans bön och sång, med tillbedjan inför det allraheligaste sakramentet ute i naturen skall vi prisa och hylla …

Vårt mål är Gud, vår väg är Kristus, vårt stöd är Maria.

Agnus Dei kommer att annordna katolska pilgrimsvandingar i eukaristisk anda

  • Utgående från Kristi Lekamens kyrka
  • Inleds med morgonmässa
  • Sakramental procession till muren
  • Vadringar till ett urval av olika kyrkor på olika dagar
  • Bön och sång
  • Medförda matsäcker eller matställe på orten
  • Kort kvällstillbedjan och Kompletorium i kyrkan

 

Kommande datum:

Inget evenemang hittades!