Vad är tillbedjan?

Adoration eller tillbedjan är en av de vackraste former av bön för det är tiden som spenderas med Jesus i eukaristin. Tillsammans med människor runt om i världen knäfaller vi i adorationen inför Vår herre i eukaristin. Den heliga Mässan är den viktigaste tiden på dagen för där finner vi eukaristin. Adorationen eller tillbedjan är vår respons till Kristus kärlek för alla människor gestaltade i eukaristin. Människor brukar vistas en timme åt gången i tillbedjan. I en församling där tillbedjan förekommer regelbundet lägger man upp ett schema där individer förbinder sig att vaka med Vår Herre under en timme åt gången. Det är en tid av tystnad och ro i Kristi närvaro.

När tillber vi?

Varför en timme åt gången? Vi påminner oss om Jesu lidande och ord i Getsemane och uppmaningen till apostlarna, ”Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig”.  Det är Kristus själv som ger sig till oss under adorationen. Vi vakar med Honom.

Hur tillber vi?

På våra knän och med glädje i vårt hjärta är ett sätt. Men varför ska vi gå till tillbedjan? För att lära oss att sitta vid Jesu fötter och hjälpa till att förena våra öron med Guds ord och våra ögon med Guds blick så att vi kan göra som vi ber i Fader vår: ”Ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden”.
Om det är din första gång inför sakramentet kanske vet du inte hur eller vad du ska göra. Du vet inte vad du ska säga. Sankt Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars när han tilfrågades vad han gjorde under de timmar han vistades i tillbedjan brukade svara, ”Jag tittar på Honom och Han tittar på mig och det är allt”.  Att sitta inför eukaristin hjälper oss att förstå att kärlek alltid är en fråga om att ge, att tjäna, och att älska är alltid en fråga om att ge av sig själv.
Runt om i världen sker en förnyelse, en väckelse för tillbedjan inför Sakramentet. Vissa församlingar ordnar även adorationen 24 timmar per dag där församlingsmedlemmar organiserar sig för att vaka med Jesus dag och natt. Ungdomar tar sig an att vaka. Tystnaden lockar i en värld där oljud råder, och oljudet blir högre och mer och mer påträngande med få möjligheter att komma undan. Att kunna sitta i tystnaden utan det digitala bruset i närvaro av vår Herre är en gåva. Inget mer krävs. Inget mer behöver sägas.