Litania för Sverige

Litania för Sverige AV KATOLSKT MAGASIN · PUBLICERAT 2018-07-06 · UPPDATERAT 2018-06-19   +Anders Arborelius ocd   Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för vårt land, för allt som är gott, sant och vackert. Vi tackar dig för alla som verkar för enhet och försoning, för att hjälpa och stödja de behövande, för att sprida sanning och tro, barmhärtighet och […]

Reliker

Reliker Reliker är kvarlevor av helgons kroppar. Ordet kommer från det latinska ordet reliquiae. Reliker kan också vara helgonets ägodelar eller sådant som kan har varit i beröring med helgonet. Inom katolska kyrkan värderas reliker högt och man visar dem respekt. Det finns tre olika kategorier eller klasser av kristna reliker: Första klassens reliker är delar av […]

Kardinal Arborelius utnämnd till medlem av Kleruskongregationen

Kardinal Arborelius utnämnd till medlem av Kleruskongregationen Påve Franciskus har utnämnt kardinal Anders Arborelius OCD till medlem av Kleruskongregationen i den romerska kurian. Kleruskongregationen är den myndighet i Heliga Stolen som har det övergripande ansvaret för präster och diakoner. Här finns information om kongregationens verksamhet på flera olika språk. Utnämningen gjordes den 28 maj 2019. Kardinal […]