Agnus Dei. Vår strävan är att utvecklas till en plats av tillbedjan där bön för kallelser till alla uppdrag i stiftet är centrala med särskild bön för prästerliga kall. Vårt dagliga liv centreras kring den heliga Mässan och sakramentet exponerat i Kristi Lekamens kyrka i Visby.