Välkommen till Agnus Dei center i Sverige!

Välkommen till Agnus Dei center i Sverige!

Ett center under utveckling där bön är den centrala för vår Heliga Moder Kyrkan i en tid av svårt lidande och konfrontation.

  • Ett center för bön för vår biskop och stiftet.
  • Ett center för bön för prästkallelse och kallelse till det vigda livet.
  • Daglig tillbedjan inför det Allraheligaste Sakrament.
  • Retreatverksamhet med olika retreater och stilla dagar i en lugn och vacker miljö.
  • Ett center som tar emot framställan från människor som ber om bön för specifika intentioner (böneintentioner).
  • Ett center med ett regelbundet böneliv, adoration och sakramental välsignelse, tidebön och kyrkans olika bön för de respektive liturgiska perioder under året.
  • Ett center med en digital mission att nå människor med Mässor, Adoration och tidebön.

Vårt mål är att vara ett kraftverk av bön och tillbedjan mitt i Stockholms katolska stift för hela stiftet och för vår Heliga Moder Kyrkan. Vi ber för Guds nåd och välsignelse för oss alla, för evangelisationen, för missionen och för vårt samhälle.  Mitt i det Baltiska havet ligger vi strategiskt till för att nå Sverige och vårt stift.
Vår strävan är att utvecklas till en plats av tillbedjan där bön för kallelser till alla uppdrag i stiftet är centrala med särskild bön för prästerliga kall. Vårt dagliga liv centreras kring den heliga Mässan och sakramentet exponerat i Kristi Lekamens kyrka i Visby.

S.Johannes Paulus II önskan var ett sakraments kapell i varje stad. Till dess ändamål invigde han redan 1981  i Sankt Peters Basilica det kapell som finns på höger sidan av basilican. Sakramentet  finns exponerat där från 8.45 till 16.45 varje dag. Vid ingången hänger en skylt ”Endast de som har för avsikt att be kan komma in”.

Agnus Dei, Guds Lamm, är Gotlands vapen. Agnus Dei är Kristi Lekamens vapen. Agnus Dei är vårt vapen. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Se Guds lamm som borttager världens synder. 
Gud är målet. Kristus är Vägen. Maria är stödet.

Agnus Dei är en ideell förening grundade den 18 april 2019 på Skärtorsdagen i Visby för bön och tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet inom ramen för Kristi Lekamens katolska församling.  Agnus Dei bedriver religiös verksamhet. Agnus Dei center är under utveckling. Org.nr. 802523-9859

Bilder från Kristi Lekamens katolska kyrka i Visby

Bön

Led, milda ljus,
I dunkel, dimfylla värld.
Led du mig fram.
Mörk natten är, långt från mitt hem min färd.
Led du mig fram.
Styr du min fot. Min fjärran framtids stig.
Jag vill ej se, ett steg är nog för mig.
Led du mig fram.

 

Den salige John Henry Newman 

1801 – 1890

Följ oss på Facebook